Escola de Samba Unidos do Peruche

Capa Central 

capa-face-peruche