Escola de Samba Unidos do Peruche

Mestre-sala e porta-bandeira